HE.HARUN-YAHYA.NEThttp://he.harun-yahya.nethe.harun-yahya.net - ספרים - נוסף לאחרונהheCopyright (C) 1994 he.harun-yahya.net 1HE.HARUN-YAHYA.NEThttp://he.harun-yahya.nethttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666חוכמה ועצות טובות מן התנ טפשמםיצרוחורסמתהרשאםיאיבנהויההיפ-לע.רואוהכרדההבו,םימורממהרותהתאונדרוהוילערשאו,תרמשמלםהידיבדקפוהש ל-אהרפסיפלע וטפשםימכחהוםינברהםגו,םידוהיל(44,ךורעהןחלושה :5הרוס)...ודיעה
רבדגיציןעמלו,בוטהישועלעונדסחאולמתאאיביןעמלרפסהתאהשמלונַתָנ:תאזףאותאז,הֶנקִמה:6הרוס).םנובירםעושגפיייכ ונימאי ןעמלםימחרוהכרדהאיביו,וינפואלערובד(154
ידכתיברעןושלבןתינו(וימדוקתא)רשאמהרפסוהזו,םימחרלותפומלהשמלשורפסהיהוינפל(12,לוחה תועבג:46הרוס).םיביטימלהרושבאיבהלוהלוועהינב תאריהזהל
,ל-אהימיתאםהלרכזהורואלךשוחמךמעינבתאאצוה-וניתותואתאאיבהלהשמתאונחלש(5 ,םהרבא:14הרוס).הבוטריכיווחורךיראירשאלכלתותואםינופצתאזב יכ
רשאבזוחֱא ,ךילאירבַדבוךתואיחלושב םישנאה לעמתויהלךיתרחבינא,השמ :(ל-אה)רמאםהב זוחֱא-.וינפואלערובד רבד,גוסלכמלכשהרסומתוחולבול ונבתכ.םידומבהֵיֱהוךל יתתנ.םירקפומה תלחנתאםכלהאראדוע .םיאנהםהירבדבזוחאל וביטיייכךמעינבלע הווצובטיה(144-145 ,המוחהםוֹרְמִמ:7הרוס)
תאםיארילםימחרוהכרדהירבדםיתורחםהילעו,תוחולהתאלטנ,השמתמחהככשרשאכ(154,המוחהםוֹרְמִמ:7הרוס).םנוביר
הרוס).לארשיינבלהכרדהרוקמותוא ונישע .ומע שגפמב קפקפתלאןכל,רפסהתאהשמלוּנַתָנ(23 ,היוחתשהה :32

]]>
http://he.harun-yahya.net/he/ספרים/8580/חוכמה-ועצות-טובות-מן-התנhttp://he.harun-yahya.net/he/ספרים/8580/חוכמה-ועצות-טובות-מן-התנSat, 02 Aug 2008 14:27:16 +0300
מאובנים ממוטטים את תיאורית האבולוציה
דבורים, חגבים, יתושים, זבובים, יבחושים – כולנו מכירים את סוגי החרקים האלה וכן עוד רבים אחרים. יצורים זעירים אלה, שאתה פוגש תדיר, לא השתנו במאום במשך 200 מיליון השנה האחרונות לפחות. אבולוציוניסטים טוענים שיצורים חיים עברו תהליך אבולוציה הדרגתי, במהלכו הם השתנו והתגלמו כצורות מעבר שונות ומשונות עד להפיכתם כביכול למינים חדשים.
אך מאובנים-חיים מוכיחים בבירור שמעולם לא התרחש תהליך זה.

אילו קרה כך באמת – אילו היה תיעוד המאובנים בכל מקום אכן גדוש בצורות מעבר...אילו היו מאובנים-חיים אלו ממשיכים להתפתח ולהשתנות, כפי שאבולוציוניסטים טוענים, אזי אותם אבולוציוניסטים היו לבטח מפרסמים ספרים עמוסים בראיות המציגות זאת, אך נהפוך הוא – הם מחרישים מול מיליוני עדויות אלה שאינן מתארות אבולוציה, כי אם בריאה.

בשל קוצר היריעה, הספר שלפניך מונה רק אחדות ממיליוני הראיות הנחרצות המפריכות את טענת האבולוציה, ראיות שנתקלות בהתעלמות עיקשת מצד דארוויניסטים. הדורות הבאים יביטו משתאים בתמיכתם הקנאית ובניסיונותיהם נטולי ההיגיון של הדארוויניסטים להסביר את מוצא החיים. בספר זה תוכל לגלות בעצמך את ההוכחות שמפריכות, אחת ולתמיד, את התיאוריה של דארווין.

 

 

]]>
http://he.harun-yahya.net/he/ספרים/4642/מאובנים-ממוטטים-את-תיאורית-האבולוציהhttp://he.harun-yahya.net/he/ספרים/4642/מאובנים-ממוטטים-את-תיאורית-האבולוציהTue, 18 Sep 2007 03:13:22 +0300
תרמית האבולוציה למראית עין, יש אנשים שלדידם תיאורית האבולוציה או הדארוויניזם הינם בעלי משמעויות מדעיות בלבד, שלכאורה, אינם משליכים באופן ישיר על חיי היום יום. זוהי, כמובן, אי-הבנה רווחת. תיאורית האבולוציה רחוקה מלהיות סוגיה גרידא במסגרת מדעי החיים, והיא יוצרת את התשתית לפילוסופיה הכוזבת בה מחזיקים רבים: המטריאליזם.
הפילוסופיה המטריאליסטית, שמקבלת את קיומו של חומר בלבד ומניחה מראש שהאדם הינו "כמות גדולה של חומר", טוענת שהאדם אינו יותר  מבעל-חיים, וש"קונפליקט" הינו חוק הקיום היחיד שלו. עקבות של פילוסופיה זו, שנושאת בחלק גדול מהאחריות לאסונות מעשה ידי-אדם שהתרחשו בשתי המאות האחרונות, ניתן למצוא בכל אידיאולוגיה שרואה את ההבדלים בין בני האדם כ"גורם לקונפליקט".
תיאורית האבולוציה, או הדארוויניזם, מועילה בנקודה זו להשלמת הפאזל. היא מספקת את המיתוס שהמטריאליזם הינו רעיון מדעי.
בסיס זה הינו בסיס רקוב. תגליות מדעיות מודרניות מוכיחות שוב ושוב שהאמונה הפופולארית הקושרת בין הדארוויניזם ובין המדע הינה שקרית. ראיות מדעיות מפריכות את הדארוויניזם באופן מקיף ומוכיחות שמקור הקיום שלנו איננו האבולוציה כי אם הבריאה. האל ברא את היקום, את כל הדברים החיים ואת האדם.

]]>
http://he.harun-yahya.net/he/ספרים/3886/תרמית-האבולוציהhttp://he.harun-yahya.net/he/ספרים/3886/תרמית-האבולוציהSun, 02 Jul 2006 14:16:40 +0300