HE.HARUN-YAHYA.NEThttp://he.harun-yahya.nethe.harun-yahya.net - קריסת תיאורית האבולוציה - נוסף לאחרונהheCopyright (C) 1994 he.harun-yahya.net 1HE.HARUN-YAHYA.NEThttp://he.harun-yahya.nethttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666מאובנים ממוטטים את תיאורית האבולוציהדבורים, חגבים, יתושים, זבובים, יבחושים – כולנו מכירים את סוגי החרקים האלה וכן עוד רבים אחרים. יצורים זעירים אלה, שאתה פוגש תדיר, לא השתנו במאום במשך 200 מיליון השנה האחרונות לפחות. אבולוציוניסטים טוענים שיצורים חיים עברו תהליך אבולוציה הדרגתי, במהלכו הם השתנו והתגלמו כצורות מעבר שונות ומשונות עד להפיכתם כביכול למינים חדשיhttp://he.harun-yahya.net/he/ספרים/4642/מאובנים-ממוטטים-את-תיאורית-האבולוציהhttp://he.harun-yahya.net/he/ספרים/4642/מאובנים-ממוטטים-את-תיאורית-האבולוציה//g.fmanager.net/files/book/pictures/fossils_overturn_evolution_il.jpgTue, 18 Sep 2007 03:13:22 +0300תרמית האבולוציהלמראית עין, יש אנשים שלדידם תיאורית האבולוציה או הדארוויניזם הינם בעלי משמעויות מדעיות בלבד, שלכאורה, אינם משליכים באופן ישיר על חיי היום יום. זוהי, כמובן, אי-הבנה רווחת. תיאורית האבולוציה רחוקה מלהיות סוגיה גרידא במסגרת מדעי החיים, והיא יוצרת את התשתית לפילוסופיה הכוזבת בה מחזיקים רבים: המטריאליזם. הפילוסופיה המטריאליסטית, שמקבhttp://he.harun-yahya.net/he/ספרים/3886/תרמית-האבולוציהhttp://he.harun-yahya.net/he/ספרים/3886/תרמית-האבולוציה//g.fmanager.net/files/book/pictures/evolution_deceit_hebrew.jpgSun, 02 Jul 2006 14:16:40 +0300